Общи условия за ползване на PaladinsBG.com или Споразумение с потребителя


Използването на сайта е възможно само и единствено при спазване условията на настоящото споразумение с потребителя.
Ползването на която и да е функция на сайта, означава, че вие сте приели настоящото Споразумение с потребителя.

Сключване на споразумението:

Споразумението се сключва между Потребителя и Администратора за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят започне по какъвто и да е начин да използва сайта PaladinsBG.com. Използването на PaladinsBG.com.bg означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

Прекратяване на споразумението:

Потребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като заяви своя Акаунт за изтриване пред Администратора или престане да използва ПЛАТФОРМАТА. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си във PaladinsBG.com, извършени по време на действие на Споразумението.

Правила и условия за ползване


в процес на изграждане

Лични данни


Сайтът PaladinsBG.com може да използва някои от следните техники за следене на потребителите. Те се използват с цел анализ и предоставяне на по-добра услуга. Информацията няма да бъде предоставяна на 3-ти лица.

Log Files

Тези файлове могат да съдържат вашия IP адрес, доставчик, версия на браузърa и операционна система, дата и час на влизане в сайта, откъде сте влезли в сайта (referrers), както и версии на някои приложения, инсталирани на вашия компютър, като Flash и Java.

Бисквитки (Cookies) и Web Beacons

Сайтът може да използва cookies (бисквитки) за нормалното му функциониране, като идентификация, настройки, запазване на сесия.
Сайтът може да предостави възможност на 3-ти страни да слагат техни cookies или web beacons при показване на рекламни блокове или извършване на анализ. Повечето рекламни компании използват технологии, които могат да вземат вашия IP адрес и да извършат гео-локализация, с цел по-точно таргетиране на предоставяната от тях реклама/услуга.
Вие може да изключите всички cookies. За повече информация се обърнете към ръководството на вашия браузър.


ВНИМАНИЕ – изключването/изтриването на cookies може да доведе до неправилна работа на този и други сайтове. В този случай сайтът не носи никаква отговорност за неправилната си работа.