Копиране на акаунт от PC към конзоли

Копиране на акаунт от PC към конзоли

Вече може да копирате PC акаунта си към PS4 или Xbox One за лимитиран период от време. Копирането на акунта ще запише всички покупки от PC акаунта до педиода на прехвърлянето. Покупките, Златото, Есенциите, и нивото на акунта Ви ще се трансферират, но не и кристалите, и нивото на Шампионите. Може да извържите трансфера само един път.

За да копирате акаунта си към Playstation 4, посетете https://www.hirezstudios.com/link/playstation/.

За да копирате акаунта си към Xbox One, посетете https://www.hirezstudios.com/link/xbox/.

Имате време до 15 юли, 2017.