Предметите или също познати като Burn cards са специален вид карти, които всеки шампион може да ползва.

Тези предмети дават възможност на играча да получи допълнения към шампиона, с който играе, като например повече damage или по-висока ефективност на различни умения. Предметите са разделени в 4 категории: Defense (защита), Utility (ефективност), Healing (лекуване) и Attack (нападение).

Предметите се закупуват докато се намирате в базата (мястото, в което вашия герой се "ражда") като натиснете бутона " i ". Закупуването става с натрупани кредити .

Играча може да има само по един предмет от всяка категория, като всеки предмет може да бъде повишен по още 2 пъти, което засилва неговата способност. Всяко повишаване коства оригиналната стойност x2 или x3 (пример: предмет за 300 кредита струва 600 за вдигане до 2-ро ниво и 900 до 3-то). Веднъж закупени предметите не могат да бъдат продавани. Налична е и автоматина функиция за подбиране на подходящи предмети спрямо противниковите шампиони, която е подходяща за начинаещи играчи (Тази екстра се активира от подменюто Gameplay в опциите на играта).

Предметите се закупуват индивидуално всяка игра, като в режима Payload, ще се рестартират със започването на втория рунд.

Defense - защита

Тези предмети намаляват demage-a който получавате и отрицателните ефекти.

Utility - ефективност

Тези предмети придават полезна ефективност на шампиона.

Healing - лекъуване

Тези предмети повишават възможнотта ви за оцеляване в битка.

Attack - нападение

Тези предмети засилват нападателните ви възможности.