Siege

Siege или Обсада е режим на игра, който се състои от рундове, по време на които всеки отбор се опитва да печели Objective Points във формат 4/4. Който отбор достигне пръв до 4 Objective Points, печели мача.

В началото играчите избират с кой сет от карти да екипират своя герой. Всеки получава 400 Кредита, които може да използва, за да си купи предмети, като по време на целия мач играчите получават 1 кредит на всяка секунда.

Нужни са 4 Objective Point-а, за да спечили даден отбор мача. Тези точки се дават за:

Завладяване на Capture Point (+1т.)

Ескортиране на Полезния товар (Payload) до базата на противниковия отбор в рамките на дадено време (+1т.)

Препречване на Полезния товар на противника преди да е стигнало до базата на вашия отбор в определеното време (+1т.)

В центъра на картата има един Capture Point, за който отборите трябва да се борят. За да започне завладяването трябва поне един играч да стои в обозначената зона. Всеки отбор има отделна лента с прогрес, който не се намаля. Който отбор достигне пръв до 100 %, получава 1 Objective Point. Ако играчи и от двата отбора стоят в зоната, никой отбор не увеличава прогреса си, докато противниците не са премахнати. Ако един от отборите е почти приключил със завладяването, бил е прекъснат от противника, но го е отблъснал от зоната, има 3 сек. забавяне преди да може да довърши прогреса си. 

След като отборът завладее Capture Point-а, се появява количката Полезен товар или Payload , която трябва да ескортират до противниковата база и да спечелят още един Objective Point. Те разполагат с време от 3 минути. Противниковият отбор трябва да се опита да ги спре и ако успее, печели един Objective Point. Количката се придвижва напред, ако около нея има играчи от отбора, но веднага спира, ако се появи противник. Ако около количката има само противникови играчи, тя се движи назад.

Когато времето изтече, но около количката все още има атакуващи играчи, започва  допънително време, давайки последен шанс на атакуващите да щурмуват и да спечелят. Допълнителната фаза изтича или когато количката стигне целта, или след като за 6 секунди около нея няма атакуващи играчи. По време на мача скоростта, с която се завладяват Capture Point-овете се увеличва.

Четвъртата Оbjective point може да бъде спечелена само чрез Завладяване на Capture Point-а или чрез Ескортиране на Полезния товар (Payload), но не и със Препречване. 

Карти

Jaguar Falls

Frog Isle

Serpent Beach

Fish Market

Timber Mill

Frozen Guard

Ice Mines

Stone Keep