Ying е уникален съпорт шампион, който може да създава илюзии и да лекува с тях от разстояние съотборниците си, или пък може да ги детонира и да нанасе сериозен damage с експлозията. Базовата ѝ атака е огледало, с което насочва смъртоносни лъчове към противниците си. Разполага с умението да разменя местата си с активираните илюзии и бързо да смени позицията си, обърквайки враговете си, а с ултимата Ying създава лекуващи призми за всички свои съотборници.

Illusory Mirror (Direct Damage)

Стреля с продължителен лъч, който на всеки 0.7 сек, прави по 5 вълни от 120 damage.

 • За всяка вълна damage, ултиматът се зарежда с 0.8%, максимум 4%.
 • Разполага с 6 броя амуниции.
 • Време за презареждане 1.5 сек.
 • Точността е намалена, когато си във въздуха.
4

Shatter

Всички активни илюзии, преследват близко намиращите се врагове и експлодират, нанасяйки 500 damage.

 • Ултиматът се зарежда с 3% на улучен противник. Удвоява се на 6%, когато експлодират две илюзии върху враговете. Теоретичен максимум от 15/30%, когато си уцелил всички от противниковия отбор.
 • След активация, ще се опитат да бягат към най-близкия видим враг и да го преследват за 2.5 сек, преди да експлодират. Ще останат на място, ако около тях няма видими противници.
 • Прави area damage.
5

Illusion

Създаваш илюзия, която лекува близко разположен съотборник за 350 здраве на секунда.

 • Има максимален обхват 35 единици.
 • Илюзиите имат 1000 здраве.
 • Илюзиите са с продължителност 8 сек. или докато са убити.
 • Илюзиите ще излекуват първо съотборника, останал на най-малко здраве.
 • Илюзиите генерират ~0.73% заряд на ултимата на секунда, докато лекуват съотборник.
 • Ако лекуваш себе си, ултиматът няма да се зарежда.
 • Наведнъж може да бъдат активни само 2 илюзии. Пускането на повече от 2, ще унищожи най-старата.
Q
14

Dimensional Link

За 4 сек., сменяш позицията си с най-далечната илюзия. Ако няма активирани илюзии, ще те пренесе на мястото на последната такава. При употреба премахва всички debuffs.

 • Може да бъде използвано и с призми (виж ултимата).
 • Ако задържиш клавиша на това умение, ще можеш да избереш точно с коя илюзия или призма да смениш позицията си.
 • Ако умреш, всички възможни позиции ще бъдат премахнати.
F

Illusory Rift

Пускаш призма на всеки съотборник, която възстановява 200 здраве за 0.5 сек, на всяка секунда.

 • Всъщност лекува с 340 Здраве всяка секунда.
 • Героите могат да бъдат лекувани само от една призма.
 • Не може да се използва докато си във въздуха.
 • Продължителност 13 сек.
E