Torvald

Torvald - The Runic Sage

Front Line

Карти и готови декове

paladinsdecks.com

Назад

Torvald е Front Line шампион, въоръжен със специална руническа ръкавица, изстрелваща лъчове енергия, която може също да обезоръжава враговете. Като други свои "колеги" от своя клас, може да прожектира щит върху себе си и близко разположени съотборници, а с ултимата си да отблъсне силно назад, а по някой път и буквално да изхвърли от картата, дръзналите да го ядосат противници.

Gauntlet (Direct Damage)

Специална ръкавица, изстрелваща лъч от руническа енергия, който се захваща за противника и прави 50 damage на всеки 0.1 сек.

 • Ултиматът се зарежда с 0.6% за всяка направена damage вълна.
 • Брой амуниции 50.
 • Време за презареждане 1.4 сек.
 • Докато стреляш имаш 40% по-малка скорост на придвижване.
 • Не може да се използва по време на Recharge.
10

Recharge

Регенерираш 850 здраве на щита си на секунда, за време от  2.5 сек. Можеш да изсмукваш и от вражески щит, като тогава презареждаш твоя щит с 2000 Shield Health на секунда.

 • Torvald започва с 5000 Shield. Не може да зарежда щита с повече от 5000.
 • Може да го използваш дори ако щита ти е напълно зареден.
 • Може да бъде отменено рано, като реактивираш умението.
9

Protection

Прожектираш върху съотборник щит със 2000 здраве, за време от 2 сек.

 • Може да го използваш, докато си активирал умението Recharge.
Q
14

Runic Blast

Изстрелваш къс лъч, който обезоръжава враговете и не им позволява да използват уменията си за 1.5 сек..

 • Не прави damage.
F

Hyper Beam

Изпусни пълната сила на руническата си ръкавица, с лъч, който изхвърля назад всички врагове за 2.5 сек.

 • Torvald се движи с 5% скорост на придвижване.
 • Прави 50 damage на всеки 0.1 сек.
 • Прави area damage.
E