Makoa е Front Line герой, способен да поеме доста damage от противниците, докато защитава съотборниците си и залавя Capture point-а. Макар и оръжието му да е доста бавно, може да е смъртоносно, особено в комбинация с успешно хвърлен Dredge Anchor - котва, която сграбчва и изтегля неподозиращите врагове. А дори и с почти изхабено Здраве, Makoa не трябва да бъде подценяван, защото ултиматът му Аncient Rage, ще възстанови силите му и ще замени тромавото оръдие с жестока брадва, покосяваща противниците, посмели да се подиграят с него.

Cannon (Direct Damage)

Стреляш през секунда с оръдие от кораб, като правиш 650 damage.

 • С всеки успешен удар презареждаш ултимата си с 1-2.5% според направения damage.
 • Има обхват от 60.
 • Has dynamic damage fall off.
 • Разполага с 4 броя амуниции.
 • Време на презареждане 1.3 сек.
9

Dredge Anchor (Direct Damage)

Хвърли котвата си и издърпай неподозиращия си противник. Враговете, които са били засегнати от котвата ти, биват маркирани. Следващата ти атака по тях ще им нанесе по-голям damage.

 • Прави 100 damage, когато удари противника.
 • Може да се използва докато е активен ултиматът (Ancient Rage).
16

Shell Shield

Активираш щит с 6000 Здраве, който блокира атаката на враговете ти за 4 сек.

 • Makoa не може да атакува докато щитът е активен.
 • Може да бъде прекъснат от по-големи Crowd Control ефекти.
 • Може да бъде отменено, като го реактивираш.
 • Не може да се използва докато си във въздуха.
 • Прави щит със сферична форма, който продължава да действа, ако Makoa е изблъскан във въздуха.
Q
12

Shell Spin

Прибери се в черупката си и се завърти напред, улавяйки и блъскайки враговете на пътя ти.

 • За всеки уцелен противник, ултиматът ти се зарежда с 1%.
 • Прави по 150 damage на улучен противник.
 • Може да се използва докато е активен щитът Shell Shield и ултиматът Ancient Rage.
 • Прави area damage.
F

Ancient Rage

Призови силата на Древните! Постави оръдието си, размахай котвата си и увеличи здравето си със 5000. Трае 8 сек.

 • В момента, в който го активираш, излекува Makoa на максимум Здраве
 • Makoa размята брадвата си на всеки 0.8 сек.
 • Ударите с брадвата засягат всички врагове в голяма зона пред него.
 • Може да бъде отменено в началото, като го реактивираш.
E