Maeve е Flank шампион, спечелила си славата като изключително подвижна и смъртоносна, заради огромния damage, който нанасят нейните камѝ. Тя се движи по-бързо от всеки друг герой, може за миг да ресетва Сooldown-ите на уменията си и бързо и изненадващо да убие своя неподозиращ съперник. Пусне ли ултимата си- плътна черна мъгла, която намалява видимостта, враговете ѝ стават лесна плячка за нея и за съотборниците ѝ.

Daggers (Direct Damage)

Хвърляш камѝ всяка секунда, правещи 450 Damage.

  • Двете камѝ се хвърлят бързо една след друга.
  • Няма амуниции и презареждане.
8

Pounce (Direct Damage)

Бързо се хвърляш напред. Ако се сблъскаш с противник, му нанасяш 500 Damage.

  • Има обхват 50.
  • При сблъсък с противник, Maeve също ще отскочи назад.
12

Nine Lives

Сooldown-ите на уменията Pounce и Prowl се ресетват и получаваш 500 здраве.

  • Отнема 1 сек. да го активираш.

Q
15

Prowl

Движиш се 65% по-бързо и скачаш по-високо за време от 4 сек. Ако използваш оръжието си или друго умение, Prowl се отменя.

  • Освен това, Maeve може да прави двоен скок по всяко време, независимо от Рrowl.
F

Midnight (Area Damage)

Противници в радиус от 90 метра ще имат намалена видимост за 4 сек.

  • Засегнатите от Midnight играчи, ще имат лилав кръг около тях, указващ радиуса на тяхната видимост.
E