Drogoz е изключително подвижен Damage шампион, който може да лети и да кръжи във въздуха и да прави сериозен damage с експлодиращите си ракети. Запалимата топка от слюнка е полезна при изтласкването на враговете, а ултиматът му може да се справи с всеки противник без значение на колко здраве е и дали има щитове около него.

Rocket Launcher (Area Damage)

Бомбардирай останалите, изстрелвайки  експлодиращи ракети с 850 damage на всеки 0.85 сек.

 • Зарежда ултимата с 5% за всеки точен удар. Ако го използваш след като си маркирал врага с Fire Spit, зарежда ултимата с 7% на точен удар.
 • Drogoz поема процент от damage, когато е ударен от собствените си ракети.
 • Разполага с 6 броя амуниции.
 • Време за презареждане 1.8 сек.
8

Fire Spit (Area Damage)

Изпусни запалима топка от слюнка, която причинява 150 damage на враговете ти, а освен това биват маркирани и получават допълнителни 30% damage от атаките ти в следващите 4 сек. Тъй като е запалима, можеш да стреляш по топката и да предизвикаш огромна експлозия с 1000 damage.

 • За всеки противник, ударен от Fire Spit експлозията, ултиматът се зарежда с 6%. Теоретичен максимум 30%.
 • Ако улучиш противника само с Fire Spit, без да я детонираш, ултиматът се зарежда с 1%.
 • Противниците могат да бъдат маркирани само веднъж.
 • Fire Spit explosion has damage falloff.
 • Минимален damage на експлозията 500.
 • Освен с директен удар, Fire Spit може да се детонира и от ударната вълна на експлодирала ракета.
20

Salvo (Area Damage)

Зареждаш всички ракети от пълнителя ти и следващия път, когато стреляш, ще изстреляш всичките една след друга, нанасяйки 250 damage с всяка. Освен това правиш 200% повече damage на щитове.

 • Зарежда ултимата с 1.5% за всеки улучен противник.
 • Точността е 95%.
 • Има 0.15 сек. между изстрелването на всяка ракета.
 • След използването на това умение има 0.5 сек. забавяне на презареждането на оръжието.
 • Drogoz поема процент от damage, когато е ударен от собствените си ракети.
Q
11

Thrust

Изстреляй се във въздуха, за да избягаш от атаките на противника. Задръж бутона за скок, за да се изстреляш още по-нависоко (Booster).

 • Booster-а е назависим от Thrust и може да се използва по всяко време.
 • Ако използваш Booster, консумираш гориво, показано до лентата с броя на амунициите. Booster не може да се използва без гориво, а то се презарежда с времето.
 • Booster е блокиран, когато Drogoz е зашеметен и е изключен за 1 сек., когато е отблъснат назад.
F

Dragon Punch

Изпусни яростта си с високоскоростен юмрук, който взема максималното здраве на противника ти само с един удар!

 • Drogoz не се влияе от Crowd Control, докато е активно.
 • Време за призоваване 2 сек.
 • Продължителност 4 сек.
 • Drogoz не се влияе от гравитацията и може да се движи във всяка посока с намалена скорост при завиване.
 • Може да бъде отменено в началото като се реактивира.
 • Ако изтекат 4-те секунди без да удариш никого, запазваш цялата инерция от ултимата, като задържиш бутона за скок и се придвижиш напред.
 • Ако го отмениш или не удариш никого, ултиматът ще се презареди с 30%.
E