Buck е Flank шампион, който разчита основно на стратегията удари и избягай. Разполага с най-много Здраве от всички в своя клас и страхотна ефективност в дуели, благодарение на добрата си мобилност. С помощта на Heroic Leap може да скача високо във въздуха, а ултиматът му позволява да продължава да се бори, когато е изхабил уменията и куршумите си, нанасяйки два пъти повече damage.

Shotgun (Direct Damage)

Огромна пушка, която стреля 20 малки шрапнела, правещи 27 damage на всеки 0.9 сек.

 • Зарежда ултимата с 0.15x20 (3% максимум) на точен удар. За headshot-ове, ултиматът се зарежда с 0.21x20 (4.2% максимум) 
 • Можеш да убиваш с директен headshot.
 • Има прогресиращо презареждане, което може да бъде прекъснато, за да стреля.
 • Има обхват 150 единици.
 • Has dynamic damage fall off.
 • Точност 70%.
 • Брой амуниции 6.
14

Net Shot

Изстрелваш мрежа, която забавя един противник с 50% за 1.5 сек. и прави 150 damage.

 • За всеки точен удар, ултиматът се зарежда с 0.5%.
 • Има обхват 150 единици.
 • Скорост на изстрелване 260/сек.
10

Recovery

Оздравяваш с 1000 Здраве. Отнема 4 сек.

 • Оздравява с по 50 Здраве за посоченото време, започвайки веднага след използването на умението.

Q
6

Heroic Leap

Buck скача на невероятна височина и разстояние. Ако се приземиш на противник, му нанасяш 350 damage.

 • За улучен враг, ултиматът се зарежда с 2%. Максимум 10%.
 • Имаш пълен контрол върху движението на героя, докато изполваш умението.
 • Не може да използваш нито едно друго умение, докато си във въздуха.
 • Сooldown-ът започва, когато Buck се приземи.
 • Прави area damage.
F

Buck Wild 

Превръща те в Дивия Buck, моментално ресетва Cooldown-ите на всички умения, презарежда оръжието ти, като то прави двоен damage за 6 сек.

 • Не може да зареждаш ултимата, докато той е активиран.
E