Bomb King е Damage герой, който разчита на разнообразната си колекция от бомби, за да отблъсква и зашеметява противниците. Въпреки че не разполага с традиционно оръжие като други от неговия клас, базовата му атака е от лепящи бомби, които могат да се детонират от растояние и нанасят сериозни поражения. А за всеки, който реши да оспори превъзходството му като крал на бомбите, той с радост ще задейства ултимата си и ще се превърне в огромна кралска бомба, помитаща всичко по пътя си.

Sticky Bomb (Area Damage)

Хвърляш бомби, лепящи се за всякаква повърхност, включително играчи, които могат да се детонират от растояние и правят 900 damage.

 • След детонация, зареждаш ултимата си с 4% за всяка бомба, залепнала на противник. Максимум 24%.
 • Ако бомбите не са се залепили за противник, но въпреки това са били много близо, зареждаш ултимата с 3.5% на бомба. Максимум 21%.
 • Радиус на експлозията 10.
 • Has damage fall off of up to 30%.
 • Бомбите могат да залепват и за вражески предмети и всякакви повърхности. В момента на залепването правят 10 damage. Детонира се моментално, ако се залепи за защитени от Crowd Control противници. 
 • Ще се отлепят от вражеските предмети след 2 сек., но няма да се отлепят от повърхности.
 • Bomb King ще поеме 34-225 damage, ако е ударен от собствените си бомби.
 • Разполага с 6 броя амуниции.
 • Време за презареждане 1.5 сек.
 • Хвърлянето на повече от 6 бомби, ще унищожи най-първата от тях.
 • Лепящите бомби могат да бъдат унищожавани.
 

Detonate (Area Damage)

Детонираш всички активни лепящи бомби и те експлодират.

 • След детонацията, зареждаш ултимата си с 4% за всяка бомба, залепнала на противник. Максимум 24%.
 • Ако бомбите не са се залепили за противник, но въпреки това са били много близо, зареждаш ултимата с 3.5% на бомба. Максимум 21%.
 • Има забавяне от 0.3 сек.
 • Задържайки това умение, докато хвърляш лепящите бомби, ще ги накара да избухнат почти моментално.
12

Grumpy Bomb (Area Damage)

Хвърляш огромна бомба, която в продължение на 3 сек. става все по-ядосана, след което избухва и нанася 800 damage, а освен това и зашеметява противниците за 2 сек.

 • За всеки враг, засегнат от експлозията, ултиматът се зарежда с 2.5 - 4%, според това колко близо е бил до взрива.
 • Има малко забавяне след като използваш това умение и бомбата е хвърлена.
 • Отхвърля Bomb King назад, ако попадне в собствената си експлозия, без да му нанася damage.
 • Интервалът от 3 секунди започва, когато бомбата удари повърхност, играч или предмет.
Q
8

Poppy Bomb (Area Damage)

Хвърляш нестабилна бомба, която залепва за всякаква повърхност и се детонира от растояние, като причинява малък damage и отблъсква враговете и теб, далеч от удара.

 • Зарежда ултимата с 0.5%, според това колко врагове са засегнати от експлозията.
 • Прави 150 damage на противници, засегнати от експлозията.
 • Детонира се, ако реактивираш умението.
 • Poppy Bomb има 200 Здраве и може да бъде унищожена.
F

King Bomb (Area Damage)

Трансформираш се в краля на бомбите за 5 сек. Движиш се напред, докато експлодираш и причиняваш 2500 damage в зоната, в която се намираш.

 • Bomb King не може да бъде засегнат от Crowd Control ефекти, докато е активирано.
 • Противниците, уцелени от експлозията, са зашеметени за 2 сек.
 • Bomb King е принуден да се движи винаги напред, прави завои по-бавно и не може да скача.
 • Може да бъде детонирана по-рано, като натиснеш базовата ти атака или реактивираш това умение.
 • Ще бъде детонирана автоматично, ако умреш след трансформацията.
E