Androxus е Flank шампион, въоръжен със смъртоносен револвер. Умее да се придвижва по въздуха, като по този начин да изненадва противниците, също така може да поглъща вражеските атаки и да ги използва срещу тях. Ултиматът му го изстрелва високо във въздуха, позволявайки му с няколко експлодиращи изстрела да елиминира противниците.

Revolver (Direct Damage)

Мощен револвер с 6 куршума, който прави 600 damage на удар всеки 0.5 сек.

 • За всеки точен изстрел, ултиматът се зарежда с 3%. За headshot с 5%.
 • Можеш да убиваш с директен headshot.
 • Има обхват от 300.
 • Has dynamic damage fall off.
 • Разполага с 6 броя амуниции.
 • Време за презареждане 1.5 сек.
 

Defiance (Direct Damage)

Изстреляй бързо един след друг 3 куршума, с намалена точност, всеки от тях с 300 damage през 1.2 сек. Бонус Damage: Ако улучиш и с трите куршума, правиш допълнителни 500 damage.

 • За всеки улучен противник от първите два удара ултиматът се зарежда с 2%, а от последния изстрел, с 4%. Ако правиш headshot-ове, се зарежда съответно с 3% и 6%.

 • Можеш да убиваш с директен headshot.

 • Бонус Damage се прибавя към последния изстрел.

 
16

Reversal

Поглъща всички противникови удари. След 1.4 сек., изстрелваш вълна, правеща 75% от погълнатия damage.

 • Ултиматът се зарежда с ~6% на удар. Зависи от погълнатия damage.
 • Има скорост от 500 единици/сек.
 • Прави direct damage.
Q
10

Nether Step

Изстрелваш се бързо напред. Може да го използваш 3 пъти, преди влезе в Cooldown. Задръж бутона за скок, за да намалиш скоростта на падане.

 • Задръж бутона за скок, за да намалиш скоростта на падане. Това се нарича Drift.
 • Drift не зависи от Nether Step и може да се използва по всяко време.
 • Drift се блокира, когато си зашеметен.
 • След първото и второто изстрелване имаш 4 сек. да го направиш отново, иначе Nether Step изтича и влиза в сooldown.
 • След първото и второто изстрелване, автоматично намаляш скоростта на падане за 1 сек.
F

Accursed Arm (Area Damage)

Започваш да летиш за 4 сек. и изстрелваш 4 експлодиращи куршума, правещи по 1000 damage всеки, през 0.5 сек.

 • Не можеш да зареждаш ултимата, докато го използваш.
 • Has damage fall off
 • Има скорост от 320/сек.
 • Може да бъде отменено в началото като го реактивираш, но не ти презарежда ултимата, ако го направиш.
E